Regler

Deltakelse

I A-klassen er det ingen rankinggrenser for deltakelse. Dermed kan alle som er 20 år eller eldre delta. Det kreves ikke løst lisens (unntatt i sluttspillet). I B-klassen kan kun spillere med 1399 eller lavere poeng på norgesrankingen (ved sesongstart) delta.

 

Sammenlagtliste

I A-klassen teller alle ordinære voksenrankingturneringer på sammenlagtlisten. Hver turnering gir poeng etter plassering. Etter ferdigspilt sesong vil de fem beste resultatene for hver spiller telle på sammenlagtlisten.

Poengfordeling per turnering er som følger:

 

Plassering Poeng
1 100
2 80
3 70
4 60
5 50
6 45
7 40
8 35
9 30
10 25
11 24
12 23
13 22
14 21
15 20
16 19
17 18
18 17
19 16
20 15
21 14
22 13
23 12
24 11
25 10
26 9
27 8
28 7
29 6
30 5
31 4
32 3
33 2
34 1
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0

Premier

Det blir premier til de to beste spillerne i kategorien åpen og de to beste under 1800 poeng. Premiene deles ut etter at alle rankinger er gjennomført og det brukes ranking ved utdelingstidspunkt for å bestemme kategoritilhørighet. Det blir også en trekning av gavepremier blant spillere som har vært med på alle rankinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.